Charakterystyka stropów monolityczno-prefabrykowanych TERIVA

Stropy TERIVA składają się z konstrukcji nośnej, którą stanowią belki żelbetowe oraz z wypełnienia z pustaków keramzytowych i betonowych. Są to stropy gęstożebrowe, w których belki kratownicowe rozpostarte są pomiędzy ścianami nośnymi budynku i wypełnione lekkimi bloczkami. Górna warstwa stropu wykończona jest nadbetonem poprawiającym wytrzymałość i sztywność całej konstrukcji. Charakterystyczne dla stropów TERIVA są niska masa własna, dobre przenoszenie obciążeń oraz wysoka izolacja akustyczna i cieplna.

Zalety stropów TERIVA

Do najważniejszych zalet stropów TERIVA należ:

  • Łatwy montaż
  • Niski koszt
  • Niewielka waga
  • Szerokie możliwości zastosowania

Stropy TERIVA bardzo łatwo się montuje i nie jest potrzebne deskowanie ani ciężki sprzęt montażowy. Dzięki prostej konstrukcji prace nie są czasochłonne, a ze względu na sporą rozpiętość stropy mogą być stosowane zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i ogólnym. Na atrakcyjne koszty wykonania stropu wpływa brak zbrojeń, szalunków i dodatkowych warstw ocieplenia.

Montaż stropu TERIVA

Prace rozpoczynają się od rozłożenia podpór montażowych, na których będą opierały się belki stropowe. Podpory demontuje się, gdy strop jest gotowy. Pod belkami stropowymi układa się specjalne stemple, które podtrzymują poszczególne elementy stropu i umożliwiają swobodne układania pustaków. Bloczki muszą ściśle przylegać do siebie – na początek pustaki umieszcza się na końcu każdej belki, a następnie układa się je prostopadle. Kolejny krok to wykonanie wieńca stropowego na obrzeżach stropu i zabetonowanie całej powierzchni z zastosowaniem drobnoziarnistego betonu klasy C12/15 – C16/20. Aby zapobiec klawiszowaniu stropu, wykonuje się żebra rozdzielcze — najczęściej są to pręty połączone ze sobą wygiętymi strzemionami.